>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Tanıtım ı Ödüller ı Jüri üyeleri ı Şartname ı İletişim ı Şekeroğlu Plastik


Şekeroğlu “İyi Fikir Plastik Ambalaj Yarışması”, ulusal düzeyde herkese açık, ürün tasarımı proje yarışmasıdır. Yarışmaya, amatör ve profesyonel tüm katılımcılar enjeksiyonla kalıplamaya uygun plastik ambalaj tasarımlarıyla katılabilir.

Şekeroğlu “İyifikir” Plastik Ambalaj Tasarım Yarışması ; ülkemizde ürün geliştirme anlamında yeni ürün fikirlerinin oluşturulması ve uygulamaya konulmasını sağlamayı ve enjeksiyonla kalıplama sektöründe modern ekipmanların kullanımı ile yeni kalıp ve ürünlerin üretilerek müşteri hizmetine sunulmasını amaçlayan bir tasarım yarışmasıdır.Yarışmanın bir diğer amacıda Ünivresitede okuyan gençlerimizi iş yaşamına hazırlayarak üniversite ve sanayi arasında bir köprü kurmaktır.
Sizde fikrinizin değer görmenisini ve uygulanmasını istiyorsanız işte size bir fırsat!

Sekeroğlu AŞ. ve üretiği ürünler hakkında ayrıntılı bilgiler almak için
www.sekeroglu.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.